Bescherming persoonsgegevens bij Ikstopwel.nl

In het kort en zonder poespas, zodat het meteen duidelijk is:

Wij vragen alleen  persoonlijke gegevens op, die nodig zijn voor de dienst die je bij ons afneemt. Als je onze tips en trucs wilt ontvangen om te stoppen met roken en daarbovenop ook nog eens de bonus van een e-book wilt ontvangen, dan hebben wij natuurlijk wel je naam en e-mail adres nodig. Je naam vinden wij wel handig om je mee aan te kunnen spreken en zonder e-mail adres kunnen wij je sowieso niets toesturen. In elke e-mail heb je overigens de mogelijkheid om je gewoon weer uit te schrijven. Met één druk op de "uitschrijven" link onderin de e-mail stoppen wij namelijk direct de verzending van verdere e-mails. 

Heb je geen groepssessie of individuele sessie bij ons afgenomen om te stoppen met roken, dan verwijderen wij uiterlijk twee jaar na uitschrijving al je persoonsgegevens uit onze bestanden. Ook verkopen wij in ieder geval nooit onze klantgegevens aan anderen. Wij gebruiken de termijn van twee jaar om achteraf de resultaten van onze dienst te kunnen meten.


Waarom vragen wij soms extra adresgegevens?

Als je je opgeeft voor een individuele sessie of een groepssessie stoppen met roken of als je wilt meedoen aan het online stoppen met roken programma, dan krijg je van ons uiteraard een factuur. Dat vinden wij handig. Zowel voor jou als voor ons. Misschien als aftrekpost voor de belastingen, of anders voor je zorgverzekering. 

Voor de facturering vragen wij daarom je volledige naam, adres en woonplaats en natuurlijk ook het e-mail adres, zodat wij netjes een goed geadresseerde factuur naar je toe kunnen sturen. Wij vinden het namelijk heel vervelend als de belastingdienst ons een boete oplegt voor onjuist factureren. En onze boekhouder begint dan ook elke keer weer te zeuren.


Waarom vragen wij soms om je (mobiele) telefoonnummer?

Als je je opgeeft voor een individuele sessie of een groepssessie stoppen met roken, dan vragen wij ook nog je mobiele telefoonnummer. Dit nummer gebruiken wij alleen om bij calamiteiten contact met je te krijgen. Bijvoorbeeld als op het laatste moment de groepssessie niet doorgaat of als de locatie of het aanvangstijdstip op het laatste moment wijzigt. Wij vinden het namelijk heel vervelend als je  voor niets komt of op de verkeerde plek op ons staat te wachten. Verder maken wij geen gebruik van je telefoonnummer, behalve als je ons via e-mail verzoekt om even contact op te nemen.

Als je een groepssessie of individuele sessie bij ons hebt afgenomen om te stoppen met roken, dan verwijderen wij je persoonsgegevens alleen als je dat zelf vraagt uit onze bestanden. Wij houden namelijk elk jaar een kleine enquête onder de (oud) deelnemers om te vragen of ze nog steeds gestopt zijn met roken. Alleen dan weten wij hoe goed ons programma is en hoe lang je door ons een niet-roker blijft. En zoals al eerder gezegd, wij verkopen in ieder geval nooit onze klantgegevens.


En nu de wat lastigere juridische taal, waar eigenlijk hetzelfde in staat:

Geen enkel gegeven wordt voor marketing doeleinden aan derden verstrekt. Uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u in ons systeem staat ingeschreven. Uw gegevens staan opgeslagen op de servers van Active Campaign in de Verenigde Staten van Amerika. Wij maken namelijk gebruik van de e-mail verzendsoftware van deze partij om met u te kunnen communiceren.

Bedrijfsnaam

Ikstopwel.nl is een handelsnaam van BRST E-business. Wij nemen de privacy van uw persoonsgegevens heel serieus. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt voor de toezending van materialen en voor de communicatie die horen bij de door u afgenomen producten of diensten. Zowel in de voorbereiding van de af te nemen dienst als in de nazorg van de afgenomen dienst.

Registratie:

BRST E-business is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam onder KvK nummer 51311267. Verdere contactgegevens staan elders op deze site ikstopwel.nl opgenomen.

Rechtsgrond:

De rechtsgrond voor het vastleggen van uw persoonlijke gegevens is uw eigen directe toestemming hiervoor. Ieder persoon in ons klantbestand kan zich op elk moment direct weer uitschrijven van elke mailing. Uiterlijk twee jaar na uitschrijving worden alle klantgegevens uit onze registratie definitief verwijderd. 

Waar gebruiken wij uw gegevens nog voor?

Uw gegevens kunnen als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden tot verdere optimalisering van onze dienstverlening. Persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet herleidbaar tot u als individueel persoon. Denk hierbij aan analyses als: zijn de meeste rokers man of vrouw en in welke regio zit de doelgroep van ikstopwel.nl. Dit helpt ons om op een effectieve manier advertenties te plaatsen. Als bijvoorbeeld uit ons klantenbestand blijkt dat de meeste rokers die willen stoppen ouder zijn dan 40 jaar, dan heeft het voor ons weinig zin om te adverteren in een tijdschrift die zich richt op de jeugd tot 25 jaar.

Stelling College Bescherming Persoonsgegevens

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Ikstopwel.nl onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de wet is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij informeren u graag voor welke doeleinden wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ikstopwel.nl (bijvoorbeeld bij afname van een groepssessie stoppen met roken of bij het activeren en onderhouden van een online abonnement of bij het toesturen van (al dan niet gratis) ondersteuning in het behalen van uw doelen);
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties of verdere ondersteuning (bijvoorbeeld bij tips, advies of andere ondersteuning via e-mail);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website of in het nazorgprogramma, door het uitsturen van enquêtes of andere beoordelingen);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude;
  • Bij wijzigingen in bijvoorbeeld de locatie, het aanvangstijdstip of andere belangrijke onderdelen van onze groepssessies.

Welke gegevens hebben wij nodig en waarom?

Wij vragen alleen dié informatie, die nodig is voor het product of de dienst die u afneemt.

Wij vragen bijvoorbeeld om uw e-mail adres, zodat wij ons gratis e-book, onze gratis tips en adviezen, of onze begeleiding vooraf en na een groepssessie stoppen met roken of onze begeleiding vooraf, tijdens en na het volgen van onze online stoppen met roken training naar u toe kunnen sturen. Alleen dan kunnen wij u zo goed mogelijk helpen met het behalen van het door u gewenste resultaat. Alleen dan voldoen wij aan de verwachting die u heeft door ons product af te nemen.

Wij vragen om uw naam, omdat wij het fijn vinden u bij uw naam aan te kunnen spreken in al onze communicatie en omdat de belastingdienst op naam gestelde facturering van ons vereist.

Wij vragen alleen om uw adresgegevens als u een betaald product bij ons afneemt (bv de groepssessie of de online training). Uw adresgegevens worden dan alleen gebruikt om de factuur te adresseren, zodat deze voldoet aan de door de belastingdienst gestelde eisen.

Wij vragen alleen om uw telefoonnummer als u een fysieke (groeps)sessie afneemt. Wij gebruiken uw telefoonnummer dan ook alleen om u te bereiken bij calamiteiten. Bijvoorbeeld als de sessie niet doorgaat of als de locatie of het aanvangstijdstip kort voor de start is gewijzigd.

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden

Samenwerking met partners

Wij selecteren onze eventuele partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor uw privacy. 

Wij werken met gespecialiseerde partners voor het onderhoud van onze diensten en producten. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voornoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen altijd kosteloos verzet aantekenen. U heeft in elk contactmoment de mogelijkheid om aan te geven dat u de e-mails niet meer wilt ontvangen. Wij zullen de verzending dan ook terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: zie onze contactpagina. U kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt zich bij elke door ikstopwel.nl toegestuurde e-mail altijd direct uitschrijven door de uitschrijflink te activeren die zich onderin elke email bevindt.

Uitschrijving betekent dat u geen enkele verdere ondersteuning meer zult ontvangen, ook niet als deze ondersteuning een onderdeel is van een programma dat u tegen betaling bij ikstopwel.nl heeft afgenomen.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Ikstopwel.nl maakt gebruik van PlugandPay in combinatie met Mollie betaaldiensten  als betaaldienstverleners bij inschrijving voor de diensten van Ikstopwel.nl. Gegevens in die context worden alleen gedeeld tussen Ikstopwel.nl en deze partijen.

arrow_drop_up arrow_drop_down