arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene Voorwaarden

Ikstopwel.nl geeft live en online trainingen, masterclasses, workshops, groepssessies en individuele sessies stoppen met roken. Iedere deelnemer aan een dienst van ikstopwel.nl stemt in met onderstaande bepalingen.


Annulering

Kosteloze annulering is uitsluitend mogelijk binnen twee weken na inschrijving. Deze mogelijkheid vervalt zodra de dienst of het product waarvoor is gekozen, daadwerkelijk is afgenomen. 


Bij het niet verschijnen op de gekozen datum van de dienst of het product zonder berichtgeving vooraf, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd. Het is wel mogelijk om in overleg een andere datum te kiezen of een ander persoon af te vaardigen.


Indien u verhinderd bent voor een workshop of groepssessie, kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een ander, mits vooraf aan ikstopwel.nl doorgegeven.


Annuleren door ikstopwel.nl

Als door overmacht een dienst of product niet door kan gaan, zorgt ikstopwel.nl voor een passend alternatief voor de deelnemers/afnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt ikstopwel.nl ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.


Beelden

Ikstopwel.nl kan tijdens workshops, masterclasses of groepssessies, foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Ikstopwel.nl heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. Bij bezwaar door een deelnemer zal deze altijd direct worden verwijderd of gewijzigd.


Aansprakelijkheid

Ikstopwel.nl spant zich in om producten en diensten voor iedere deelnemer/afnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van het online programma, workshops, masterclasses of groepssessies verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een evenement, dan is ikstopwel.nl alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van ikstopwel.nl zelf is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor ikstopwel.nl is verzekerd. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van ikstopwel.nl, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ikstopwel.nl is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer heeft meegebracht tijdens een groepssessie, workshop of masterclass.


Online programma

Het online programma is beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik. De inlog code is altijd persoonsgebonden en mag niet worden gedeeld met derden. Bij aanschaf van het online programma krijgt elke deelnemer een half jaar de tijd om het programma op te starten. Na het opstarten krijgt elke deelnemer het bericht dat het programma maximaal twee weken actief is om af te ronden. Na afloop van het eerste inleidende gedeelte waarin dit wordt toegelicht, gaat de teller lopen voor deze twee weken, maar niet eerder dan dat de deelnemer hier zelf mee akkoord is gegaan. 

Na de eerste acht modules, is er een overgang naar de hypnotherapie sessies. Ook hier moet de deelnemer bewust akkoord gaan met de overgang en de voorwaarden. De hypnotherapie sessies zijn drie volle dagen benaderbaar. Alle daaraan voorafgaande modules zijn vanaf dat moment niet meer benaderbaar. Na drie dagen en bij afronding van het programma zijn ook de hypnotherapiesessies niet meer benaderbaar. Elke deelnemer ontvang dan via email een MP3 die, indien gewenst of nog nodig, dagelijks kan worden gebruikt.


Deelbetalingen

Voor de groepssessie of andere diensten van ikstopwel.nl is in principe volledige betaling vooraf een vereiste. Immers, de effecten van de groepssessie kunnen daarna niet meer worden teruggedraaid. Onze dienst is dan geleverd. Het is wel mogelijk om in termijnen te betalen. Elke termijn wordt een maand na de voorafgaande termijn geïnd. Indien de groepssessie reeds is afgenomen, is de deelnemer verplicht om het volledige aankoopbedrag te voldoen, ook eventuele termijnen die achteraf pas worden geïnd. Bij verzuim van betaling achteraf zal een incassoprocedure worden opgestart.