Algemene Voorwaarden ikstopwel.nl

Algemene Voorwaarden

Ikstopwel.nl geeft live en online trainingen, masterclasses, workshops, groepssessies en individuele sessies stoppen met roken. Iedere deelnemer aan een dienst van ikstopwel.nl stemt in met onderstaande bepalingen.


Annulering

Kosteloze annulering is uitsluitend mogelijk binnen twee weken na inschrijving. Deze mogelijkheid vervalt zodra de dienst of het product waarvoor is gekozen, daadwerkelijk is afgenomen.


Bij het niet verschijnen op de gekozen datum van de dienst of het product zonder berichtgeving vooraf, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd. Het is dan uiteraard wel mogelijk om in overleg een andere datum te kiezen of een ander persoon af te vaardigen.


Annuleren door ikstopwel.nl

Als door overmacht een dienst of product niet door kan gaan, zorgt ikstopwel.nl voor een passend alternatief voor de deelnemers/afnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt ikstopwel.nl ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.


Beelden

Ikstopwel.nl kan tijdens workshops, masterclasses of groepssessies, foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Ikstopwel.nl heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. Bij bezwaar door een deelnemer zal deze altijd direct worden verwijderd of gewijzigd.


Aansprakelijkheid

Ikstopwel.nl spant zich in om producten en diensten voor iedere deelnemer/afnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van workshops, masterclasses of groepssessies verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een evenement, dan is ikstopwel.nl alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van ikstopwel.nl zelf is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor ikstopwel.nl is verzekerd. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van ikstopwel.nl, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ikstopwel.nl is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer heeft meegebracht tijdens een groepssessie, workshop of masterclass.


Indien u verhinderd bent voor een workshop of groepssessie, kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een ander, mits vooraf aan ikstopwel.nl doorgegeven.