Algemene Voorwaarden

Ikstopwel.nl geeft zowel live als online trainingen, masterclasses, workshops, groepssessies, bedrijfssessies en individuele sessies stoppen met roken. Iedere deelnemer aan een dienst van ikstopwel.nl stemt in met onderstaande bepalingen.


Annulering

Kosteloze annulering is uitsluitend mogelijk binnen twee weken na inschrijving. Deze mogelijkheid vervalt zodra de dienst of het product waarvoor is gekozen, daadwerkelijk is afgenomen. 


Bij het niet verschijnen op de gekozen datum bij een live bijeenkomst van de dienst of het product zonder berichtgeving vooraf, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd. Het is wel mogelijk vooraf in overleg een andere datum te kiezen.


Indien u bent verhinderd voor een live workshop of groepssessie, kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een ander, mits vooraf aan ikstopwel.nl doorgegeven.


Annuleren door ikstopwel.nl

Als door overmacht een dienst of product niet door kan gaan, zorgt ikstopwel.nl voor een passend alternatief voor de deelnemers/afnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt ikstopwel.nl ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.


Beelden 

Ikstopwel.nl kan tijdens workshops, masterclasses, bedrijfssessies of groepssessies, foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Ikstopwel.nl heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. Bij bezwaar door een deelnemer zal het beeld altijd worden verwijderd of gewijzigd.


Aansprakelijkheid

Ikstopwel.nl spant zich in om producten en diensten voor iedere deelnemer/afnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het deelnemen aan of bezoeken van het online programma, workshops, masterclasses, bedrijfssessies of groepssessies verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een evenement, dan is ikstopwel.nl alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van ikstopwel.nl zelf is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor ikstopwel.nl is verzekerd. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van ikstopwel.nl, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ikstopwel.nl is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer heeft meegebracht tijdens een groepssessie, bedrijfssessie, workshop of masterclass.


Online programma

Het online programma van Ikstopwel.nl is beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik. De inloggegevens zijn altijd persoonsgebonden en mogen niet worden gedeeld met derden. Vanaf aanschaf van het online programma krijgt elke deelnemer een half jaar de tijd om het programma op te starten. Na het opstarten is het  programma maximaal twee weken actief om af te ronden. Pas na overgang van module 0 naar module 1,  start de teller voor de twee weken doorlooptijd, maar niet eerder dan dat de deelnemer zelf hiermee akkoord is gegaan. Dit doet de deelnemer door onderin module 0 aan te geven dat hij verder wil, waardoor de teller gaat lopen.

Na de eerste acht modules, is er een overgang naar module 9 en 10, de twee hypnotherapie sessies. Ook hier moet de deelnemer bewust akkoord gaan met de overgang en de voorwaarden. De hypnotherapie sessies zijn daarna maximaal drie volle dagen benaderbaar, maar alleen zolang de totale doorlooptijd binnen de gestelde 14 dagen blijft. Alle voorafgaande modules zijn vanaf het moment van doorklikken naar module 9 en 10 niet meer benaderbaar. Na maximaal drie dagen en/of bij afronding van het programma zijn ook de hypnotherapiesessies niet meer benaderbaar. 

Elke deelnemer ontvang na afsluiting van het programma via e-mail een extra MP3 die, indien gewenst of nog nodig, dagelijks kan worden gebruikt.


Deelbetalingen

Voor de  diensten van Ikstopwel.nl is in principe volledige betaling vooraf een vereiste. Immers, het effect van de dienst kan na afname niet meer worden teruggedraaid. Onze dienst is dan geleverd. Het is wel mogelijk om in termijnen te betalen. Elke termijn wordt een maand na de voorafgaande termijn automatisch geïnd. Indien de dienst dan al is afgenomen, is de deelnemer verplicht het volledige aankoopbedrag of alle nog openstaande termijnen alsnog te voldoen, ook eventuele termijnen die achteraf pas worden geïnd. Bij verzuim van betaling achteraf zal altijd een incassoprocedure worden opgestart.