Anti spam beleid

Ikstopwel.nl verstuurt gratis tips, trucs en technieken via e-mail over hypnose en onbewuste beïnvloeding. Daarnaast biedt ikstopwel.nl ook andere producten aan via e-mail en via de site https://ikstopwel.nl.

Ikstopwel.nl heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel staan. Ikstopwel.nl verstuurt geen spam van derden en geeft de lezers van de eigen e-mails binnen elke email de optie om zich weer uit te schrijven, zonder opgaaf van reden. 


Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: het versturen van ongewenste e-mails aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig dezelfde e-mail versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft, valt onder spammen. (Dit geldt voor zowel consumenten als bedrijven).

Ikstopwel.nl zal de inschrijving van een geïnteresseerde nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen aan derde partijen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken die in elke ontvangen e-mail is opgenomen.


Wilt u geen mail meer van ons ontvangen en werkt de uitschrijflink onderin de mail niet? Stuur ons dan een email en wij stoppen direct met de verzending van onze mailing.